Informace pro rodiče prvňáčků o školní jídelně

 

Název: Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, příspěvková organizace

Adresa: Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

IČO: 70971382, telefon: 267712690, 731937714, e-mailová adresa: sjpraha22@volny.cz

Webové stránkywww.sjpraha22.cz

Internetové objednávky: www.skolnijidelna.eu

Účet ŠJ: UniCredit Bank  2110748270/2700

ředitelka: Bc.Hana Hlasová, administrativa: Karolina Chromá

 

Provozní doba jídelny – od 11:45 do 14:00 hodin

 

Úřední hodiny kanceláře ŠJ:  po - pá   8:00 – 11:00 hod. a   po-stř  14:30-15:30 hod 

 

 

ŠJ vaří denně dva druhy polévek, tři hl. teplá jídla a jedno zeleninové studené jídlo. Součástí menu je příkrm v podobě zeleninového nebo ovocného salátu, moučníku, mléčného výrobku, kompotu nebo oplatky. Denně jsou k jídlu nápoje – různé čaje, studený ovocný nápoj, mléko nebo mléčný nápoj a voda.

Přihlášky – ve školní jídelně se mohou stravovat pouze přihlášení strávníci.

Přihláška do školní jídelny je obdoba smlouvy o poskytování stravování za úplatu, kterou stvrzujete svým podpisem. Proto je nutné odevzdat formulář s originálem podpisu zákonného zástupce a všemi vyplněnými kolonkami. Rodné číslo je nutné pro přesné určení věkové kategorie.

7-10 let - II. kat. = 25,00 Kč,  11-14 let – III. kat. = 26,50 Kč a IV. kat. - 15-18 let = 28,00 Kč.

Kategorie se určuje podle věku dítěte, který dosáhne během daného školního roku (školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.).

Druhý telefon potřebujeme pro případ nutnosti kontaktovat dospělou osobu, je-li první uvedený telefon mimo provoz.

Máte-li e-mailovou adresu, je možné touto formou poskytovat různé informace.

Elektonické přihlášky - adrese www.skolnijidelna.eu si otevřete záložku „Elektronická přihláška ke stravování“ formulář vyplňte, vytiskněte, podepište a pošlete zpět buď mailem, poštou nebo vhoďte do schránky ŠJ. Poté si ve ŠJ zaplaťte a vyzvedněte čip + přihlašovací údaje nebo pošlete na účet ŠJ 100,- Kč s VS: rodné číslo Vašeho dítěte a my Vám jako potvrzení úspěšné registrace pošleme přihlašovací údaje mailem a čip bude připraven u paní družinářky.

Organizace stravování – stravovat se může každý přihlášený strávník pravidelně i zcela nepravidelně – náhodně. Pro identifikaci strávníka a zjištění stavu konta se používá čip. Každý strávník může odebrat denně pouze jeden dotovaný oběd. Žáci mají nárok na dotaci pouze v den vyučování nebo náhradní vyučovací činnosti. O prázdninách a v den ředitelského volna hradí plnou cenu malé dětské porce, to je 60,00 Kč.

Objednávky obědů – ve školní jídelně se vaří čtyři druhy jídel. Při objednávce, kterou je možné učinit na boxu v jídelně nebo přes internet, se strávníkovi odečte stravné za tuto objednávku. Objednávku je možné učinit 1-21 dnů předem do 24,00 hodin a stejným způsobem zrušit do 6,00 hodin ráno aktuálního dne. Po zrušení objednávky se peníze opět přičtou na kredit. Nezrušená a neodebraná objednávka propadá.

Po 6,00 hodině je možné oběd vložit do burzy, kde si jej většinou jiný strávník, který neměl objednáno, vyzvedne.  

  

Rodiče zpravidla pomáhají dítěti s výběrem, ale objednávejte pouze s jeho vědomím a souhlasem. Ušetříte ho zklamání nad obdrženým jídlem a frustrací nad nemožností projevit svou volbu.  

 

Úhrada stravného – oběd je možné objednat, pouze pokud má strávník dostatečný kredit.  Stravné se hradí zálohově, minimálně dopoledne před odběrem jídla. V praxi strávníci většinou platí měsíčně trvalým příkazem z účtu nebo souhlasem s inkasem. Dále je možné platit v hotovosti v úředních hodinách kanceláře ŠJ. Též můžete provést úhradu jednorázovým příkazem v bance nebo pomocí internetbankingu. Je možné také uhradit stravné na delší období – půlroku, celý rok. U těchto nepravidelných plateb sledujte stav kreditu.

 

Nadstandardní nabídka – ŠJ dále nabízí mimo menu oběda za úplatu zeleninové saláty, obložené chleby a bagety a nápoje v PET lahvích, plechovkách a krabičkách dle pamlskové vyhlášky. Všechno toto zboží je možné kupovat za hotové nebo z kreditu pomocí čipu. Nákupy z kreditu máte možnost zablokovat příkazem v přihlášce. Můžete blokovat všechno zboží nebo jen vybrané komodity.

 

Internetové objednávky – v tomto programu školní jídelny je možné shlédnout jídelníček, výši kreditu, učinit objednávky, prohlédnout odběr obědů a výběr dítěte, zjistit nákupy, překontrolovat osobní údaje zapsané do karty strávníka. Pro přístup do programu potřebujete přihlašovací jméno a heslo, které obdržíte v kanceláři ŠJ při přihlašování strávníka. Též je možné zde aktualizovat údaje v kartě strávníka pomocí rodičovského kódu, který též dostanete při přihlašování v kanceláři ŠJ.

 

Čip / karta – malí strávníci nosí čip připnutý k roleru jako na skipas nebo ke kroucenému kablíku s karabinkou. Větší jej mají připnutý ke klíčům. Není vhodné ho mít volně v kapse. Záloha za ztracený čip propadá. Za každý čip zaplatíte zálohu 100,-  Kč, která bude vrácena po navrácení funkčního čipu při ukončení stravování. Čip strávníci používají denně pro výdej obědů, nákup zboží a pro vstup do objednávkového programu na boxu k objednání jídla.

 

Vyřízení všech formalit v kanceláři ŠJ  nenechávejte na září.

Čekáme Vás v úředních hodinách do 10.7.2020, a poslední týden v srpnu od 24.8.2020 v kanceláři ŠJ. Úřední hodiny o prázdninách jsou od 9 do 14 hodin.

Zde potřebujete zařídit toto:

- donést vyplněnou podepsanou přihlášku s číslem účtu, na který chcete vracet přeplatky

- vyzvednout si předtištěné informace pro banku k založení trvalého příkazu nebo inkasu

- zjistit variabilní symbol pro identifikaci zasílané platby

- uhradit zálohu na čip

- obdržet přihlašovací jméno, heslo, čip 

- nastavit blokace zboží

Nebo vše vyřídit elektronicky, jak je popsáno výše viz Elektronická přihláška.

 

Všechny další dotazy Vám rády zodpovíme po telefonu.

Těšíme se na Vás i Vaše děti a doufáme, že uspokojíme mlsné jazýčky Vaše i Vašich dětí.

 

 

V Praze dne 14.5.2020                                                 ředitelka ŠJ           Hana Hlasová

                                                                                     administrativa     Karolina Chromá

 

Kontakt

Školní jídlena Praha 22 Nové náměstí 1100/1
Praha 10 - Uhříněves
104 00
Ředitelka Bc. Hana Hlasová
267 712 690, 731 937 714

IČO: 70971382

Číslo účtu: 2110748270 / 2700
sjpraha22@volny.cz